เกี่ยวกับเรา


บริษัท สยาม ออโต้ แอคเซส จำกัด ซึ่งมุ่งมั่นในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ สั่งตรง และนำเข้าจากโรงงาน เรามีความเชี่ยวชาญด้านการโดยเฉพาะในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่สำคัญ ทางบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการค้า ซึ่ง บริษัทฯ เป็นผู้สั่งทำ นำเข้า และจัดจำหน่ายโดยตรงจากโรงงาน ประเทศไต้หวัน ที่ได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 เป็นรายแรก และรายเดียวของประเทศไทย

 


เป้าหมาย และวัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ยังเป็นที่ต้องการในตลาดอีกค่อนข้างสูง  นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะติดตามข่าวสารนวัตกรรม  และเสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยการไปศึกษางานที่ต่างประเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอ

 


ประสบการณ์


คุณภาพของสินค้ามาจากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับธุรกิจยานยนต์มาเป็นเวลานาน เราจึงเล็งเห็นความสำคัญในคุณภาพของสินค้า  รวมไปถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภค เราจึงได้เลือกสรรสิ่งที่ดีสุด เนื่องจากทางบริษัทฯคือ Authorized Dealer  ในประเทศไทย  สินค้าของเราจึงการรับประกันคุณภาพอย่างมีมาตรฐาน